Угода користувача, договір про Надання послуг

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЗОВОЇ ПІДТРИМКИ

виконавець

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РЕЗНІКОВА КАТЕРИНА ЛЕОНІДІВНА, Податковий номер 3154901442, Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 60 / вул. Воскресенська, буд.10, оф.506, що далі іменується «Виконавець» та Діє на підставі запису в Єдиному державному Реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та Громадського Формування номер 2 210 000 0000 000842 від 19.12.2011, з однієї боку, та

Замовник

ФІЗИЧНА ОСОБА, З Другої стороні, окремо «Сторона», разом - «Сторони»,

заздалегідь ознайомлені з Вимогами чинного законодавства відносно правочину, что укладається, діючі добровільно без будь-которого примусу, Розуміючи значення своих Дій та їх правові Наслідки, досяглі домовленості про Наступний:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується на вимоги замовника надаті інформаційні послуги относительно Отримання візи (далі - Послуги), а Замовник зобов'язується Прийняти та оплатіті ЦІ Послуги на условиях, визначених ЦІМ Договором.

1.2. Найменування, ОБСЯГИ, ВАРТІСТЬ та інші характеристики Послуг, Які є предметом цього Договору.

1.3. Для Надання послуг, передбачення ЦІМ Договором, Виконавець має право залучаті третіх осіб. Если при віконанні цього Договору вінікне необходимость отріматі від третіх осіб послуги, Які ним не передбачені, Сторони узгоджують ВАРТІСТЬ, ПЕРЕЛІК і порядок оплати таких послуг окремий угідь.

1.4. Предметом цього договору НЕ є Отримання візи для замовника, для чого Замовник самостійно подає документи в консульство на Відкриття відповідного типу візи.

 1. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1.    Обов'язки замовника:

2.1.1. Оплатіті Послуги в строк та у порядку, встановленому ЦІМ.

2.1.2. Прийняти Послуги та підпісаті відповідній Акт Надання послуг, у порядку та у строк, візначені ЦІМ Договором.

2.1.3. Своєчасно надаті Виконавцю у повну обсязі інформацію та документи, необхідні для Виконання ним договірніх обов'язків. Сприяти в наданні інформаційної послуги, надаваті повну и достовірну інформацію, запитуваних Виконавцю відповідно до вимог относительно Заповнення анкет відповідного Консульства.

2.1.4. Своєчасно інформуваті Виконавцю про будь-які Зміни паспортних та других Даних, необхідніх для Надання відповідніх услуг Виконавцю, до моменту Здійснення процедури реєстрації анкети замовника, после чего Внесення змін до зазначеним Даних НЕ представляється можливіть, а надані послуги підлягають оплаті в повну обсязі.

2.1.5. Забезпечити Суворов відповідність документів, необхідніх для Отримання віз, всім Вимоги консульства, в тому чіслі Вимоги, что пред'являються до паспорту, термінів его Дії, дату відачі, числу вільніх сторінок, фотографии, страхування здоров'я ТОЩО.

2.1.6. Ознайомітіся з положеннями Візового кодексу стран-учасниць Шенгенської соглашения, дотримуватись усіх правил и норм использование отріманої візи.

2.2. Обов'язки Виконавця:

2.2.1. Надаті Послуги на належно професійному Рівні, ВРАХОВУЮЧИ узгоджені Сторонами строки та порядок їх Надання.

2.2.2. После Надання послуг - Скласти відповідній Акт та Передат его Замовник на Підписання.

2.2.3. На вимогу замовника інформуваті его про Хід Виконання договірніх зобов'язань, з надання підтверджуючіх документів.

2.2.4. Приступити до Надання послуг НЕ пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту Підписання Сторонами даного Договору або Виконання Замовник умів п.3.9 даного Договору.

2.2.5. Забезпечити повну конфіденційність информации, что передається Замовнику.

 1. ПЛАТА ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Сума оплати визначавши при здійснені замовленя.

3.2. Плата за Надання послуг здійснюється замовником в течение 2 (двох) робочих днів з моменту Підписання Сторонами Акту Надання послуг. Пріймаємо оплату через LiqPay з виставленна рахунків на E-mail, sms або у месенджер

3.3. После Надання послуг, виконавець складає та Направляє (надає) Замовник Акт Надання послуг, а ЗАМОВНИК, що не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати Отримання такого Акту, підпісує его та Повертає один примірник Виконавцю.

3.4. У випадка НЕ Підписання Замовник Акту Надання послуг, при відсутності мотівованої відмові у срок, встановлений п. 3.3 цього Договору, вважається, что Виконавець виконан усі свои ДОГОВІРНІ зобов'язання належно чином та у повну обсязі. При цьом Сторони узгоділі, что в такому випадка Датою полного Виконання та Прийняття Послуг вважається дата Відправлення (Надання) Замовник Акту Надання послуг.

3.5. Оплата за ЦІМ договором вважається здійсненою в повну обсязі в момент ее зарахування на поточний рахунок Виконавця.

3.6. Передбача ЦІМ договором плата может буті змінена у випадка коливання курсу национальной валюти України, наданої Виконавцю знижки Замовник чи других умів, что узгоджується Сторонами Шляхом Укладення додатково договору.

3.7. Розрахунки между Сторонами здійснюються Виключно в національній Валюті України.

3.8. Датою Надання послуг вважається дата отримання полного пакету документів замовника (запрошення, страховка, анкета ТОЩО). Факт Надання послуг доводитися до відома замовника засоби телефонного та / або електронного зв'язку за реквізітамі Замовник, Вказаним у даного Договорі.

3.9. В якості підтвердження зобов'язань за данім Договором та на забезпечення его Виконання, ЗАМОВНИК сплачує ВІКОНАВЦЕВІ завдаток у размере 500 грн., в рахунок оплати Послуг за ЦІМ Договором.

3.10. При відсутності необхідної информации та документів, порушенні вимог относительно їх оформлення, а такоже своєчасної оплати Послуг Замовник відповідно до умов даного договору, Виконавець має право прізупініті Надання послуг.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне Виконання цього договору відповідно до чинного законодавства.

4.2. Виконавець НЕ Несе відповідальності за прострочені Виконання своих обов'язків у випадка Ненадання та (або) несвоєчасного Надання Замовнику информации та документів, а такоже претензій з боку державних ОРГАНІВ до дозвільніх та других документів, Надання Замовнику.

4.3. Виконавець НЕ Несе відповідальності за недостовірну чи неправдиву інформацію, яка зазначилися у поданих індивідуальних Замовник документах для Виконання умов цього Договору. Замовник Несе повну відповідальність за достовірність та легальність Надання Виконавцю документів, у тому чіслі, їх окремий реквізітів.

4.4. Виконавець сообщил та попереду Замовник, что посольства, як це Прийнято в міжнародній практике, могут відмовляті у відачі візи або затрімуваті ее оформлення без Пояснення причин. У зв'язку з ЦІМ Виконавець НЕ Несе ані Фінансової, ані юридичної відповідальності за Дії посольств. У разі відмові у візі Виконавець утрімує повну ВАРТІСТЬ послуг, з чим ЗАМОВНИК погоджується.

4.5. Виконавець НЕ Несе відповідальності за Збереження документів та затримки під час пересілок кур'єрськімі службами доставки по территории України та за кордоном.

4.6. У разі Порушення Замовник п. 3.2 цього договору, ВІН зобов'язаний Сплатити неустойку у размере діючої подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за Кожний день простроченого Виконання, а такоже, відшкодуваті Виконавцю завдані збитки в повну обсязі, включаючі НЕ отрімані доходи.

4.7. Виконавець НЕ Несе відповідальності за заздалегідь Придбані Замовник проїзні документи и заплановані заходи (переговори, Підписання Контрактів и тому подібне), Які НЕ відбудуться унаслідок відмові або затримки у відачі візи.

4.8. У випадка відмові посольства у відачі візи Замовник по прічіні - пункту 4,6,7 стандартного бланка відмові, Виконавець зобов'язаний Сплатити Замовник суму у размере 200% плати за Надання послуг за ЦІМ Договором.

 

 1. РЕКЛАМАЦІЇ. ПОРЯДОК Вирішення СПОРІВ

5.1. Сторони будинків, что при наявності претензій относительно Виконання цього договору Замовник зобов'язується пред'явити рекламацію (податі претензію) Виконавцю в пісьмовій форме течение 2 днів з дати настане події, что є підставою для ее пред'явлення.

5.2. Виконавець письмовий відповідає на претензію замовника в течение 30 календарних днів від дати ее Отримання.

5.3. У випадка недосягнення Сторонами Згоди в ході переговорів всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, что вінікають з цього договору або в зв'язку з ним в тому чіслі, Які стосують его Виконання, Порушення, припиненням або недійсності, підлягають залишковим вірішенню судом Загальної юрісдікції відповідно до вимог та норм чинного законодавства України.

 

 1. ФОРС МАЖОР

6.1. У випадка настане об'єктивних причин, Які НЕ залежався від Волі сторон та істотно ускладнюють (чи роблять Неможливо) Виконання ними зобов'язань за ЦІМ Договором, Сторони звільняються від відповідальності за часткова або повне їх невиконання.

6.2. Сторони будинків, что в якості форс-мажорних обставинні смороду візнають: Пожежа, повінь, землетрус, катаклізми, епідемії, інші стіхійні природні лиха, что носять трівалій характер, воєнні Дії чи стан, блокаду, страйки, революції, заколоти ТОЩО, зміну або Скасування (без Прийняття Нових) законодавчо АКТІВ, Які регламентують Реєстраційні процедури, Які є предметом цього Договору.

6.3. Сторона, что дізналася про Виникнення обставинні, что передбачені п. 6.2. Договору, зобов'язана в течение 2-х днів, сповістіті про це іншу Сторону факсом, Телеграма чи іншім способом, та Зазначити в них дати качана та можливіть Закінчення Дії форс-мажорних обставинні. Сторона, яка посілається на форс-мажорні обставинних при обґрунтуванні неможлівості чи запізнення Виконання своих зобов'язань за ЦІМ Договором, винна надаті належні документальні підтвердження з боку уповноважених державних ОРГАНІВ.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони Погода, что текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація чи Відомості, что стосують Виконання Договору, є конфіденційнімі та не могут передаватіся третім особам без попередньої пісьмової Згоди Іншої Сторони, кроме віпадків, коли така передача пов'язана з одержаним офіційного Дозволу чи документів для Виконання цього Договору, а такоже у випадках, передбачених чіннім законодавством України, что регулює зобов'язання сторон за Договором.

7.2. Виконавець зобов'язується НЕ розголошуваті інформацію, что представляет для замовника конфіденційність та не буде розголошуваті ее третім особам без попередньої Згоди Замовник.

 

 1. Строк Дії договором

8.1. Цей Договір набірає ЧИННОСТІ з моменту Підписання его Сторонами и Діє до моменту Підписання Акту Надання послуг, а относительно ФІНАНСОВИХ зобов'язань - до моменту полного їх Виконання.

8.2. Сторони могут Изменить цею договір за домовленістю Шляхом Підписання Додатковий договором.

8.3. Розірвання цього договору відбувається на підставах, передбачення чіннім законодавством України.

8.4. Виконавець має право достроково розірваті Сейчас Договір письмовий (рекомендованим листом) попереду Замовник за 7 (сім) календарних днів до бажаної дати Розірвання.

 1. ІНШІ УМОВИ

9.1. У всех других випадка, Які НЕ передбачені ЦІМ Договором, Сторони керуються чіннім законодавством України.

9.2. Зміни та ДОПОВНЕННЯ до цього Договору оформлюються Шляхом укладання Додатковий договорів.

9.3. Додаткові договори та Додатки до цього Договору є его невід'ємною Частина І ма ють Юридична силу у разі, если смороду вікладені у пісьмовій форме, підпісані Сторонами та скріплені печатками.

9.4. У випадка дострокового Розірвання цього Договору, Сторони узгоджують ВАРТІСТЬ Вже Фактично Надання послуг На виконання цього Договору, Які підлягають оплаті согласно Рахунку, что віставляється Виконавцю. За результатами домовленностей Сторони укладають угоду про припиненням Договору, в Якій узгоджують усі фінансові та інші питання.

9.5. У разі Виникнення СПОРІВ по вопросам, передбачення ЦІМ Договором, Сторони вжіватімуть всех ЗАХОДІВ до вирішенню їх Шляхом переговорів.

9.6. У разі НЕ возможности вирішенню Вказаним СПОРІВ Шляхом переговорів, смороду вірішуються в судновому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

9.7. Цей Договір Складення при ПОВНЕ розумінні Сторонами его умів та термінології українською мовою у двох автентичних прімірніках, Які ма ють однаково Юридична силу, по одному для кожної зі сторон.

9.8. После Підписання цього Договору усі попередні переговори между Сторонами, попередні домовленості по вопросам, що так чи інакше стосують цього Договору, втрачають Юридична силу.

9.9. ЗАМОВНИК передает Виконавцю інформацію та Відомості про себе (далі - Персональні дані), согласно з Якими можна его ідентіфікуваті відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.10. Сторони дійшлі Згоди, что Виконавець має право обробляті Персональні дані Виключно з метою Виконання цього Договору, а такоже у випадках, передбачених чіннім законодавством України.

9.11. Виконавець зобов'язується обробляті Персональні дані замовника, забезпечуючі рівень їх захисту відповідно до вимог законодавства України, при цьом зберігаючі конфіденційність.

9.12. ЗАМОВНИК надає свою згоду на обробка Виконавцю персональних даних, согласно цього Договору та Положень чинного законодавства України.

Команда TEEAL працює у штатному режимі

Слідкуйте за новинами у наших чатах

Ми зможемо все, все буде Україна 💙💛

Часті питання про працевлаштування в Польщі

    Ситуація складна і змінюється щодня. Важливі умови для перетину кордону зараз - це

 1.  Поїздка тільки з документами підтверджують мету поїздки, наприклад, робоче запрошення.
 2. Наявність адреси місця проходження карантину

Все це, а також якісну консультацію і супровід на всіх ключових етапах Ви отримаєте при співпраці з фахівцями компанії Teeal

    Після перетину кордону Вас чекає 10 днів карантину. Якщо ви успішно здали тест на території Польщі - можна приступати до роботи відразу

Мінімальна оплата праці в Польщі з нового 2021 року становить 13.83 злотих нетто (це те, що ви отримуєте «чистими» на руки).

Так! Всіх кандидатів на вакансії ми працевлаштовуємо тільки ОФІЦІЙНО. Для Вас це проявляється в тому, що оплату своєї праці Ви отримуєте на карту банку, у Вас є соціальний пакет, а також медичне страхування від нещасних випадків на робочому місці.

Так, при попередній прохання до координатора, про необхідність отримання авансу, він буде наданий Вам після відпрацювання 14 робочих днів (за винятком вакансій тип договору яких «Умови про праце»).

Щоб оформитися на роботу офіційно, на ваше ім'я необхідно подати запит на виготовлення запрошення в Уженде праці. Навіть якщо у Вас є відкрита робоча віза, ми повинні будемо зробити нове запрошення на обрану вакансію.

заявка
Безкоштовна консультація